Stort utvalg av aktivitetsmålere

download (80)

Interessen for aktivitetsmålere er stor og stadig økende. Det har med tiden kommet en lang rekke slike målere på markedet. Noen veldig enkle, mens andre er til dels veldig avanserte med en lang rekke funksjoner som nok dessverre kan variere noe i kvalitet. Felles for de fleste er at selve måleren sitter i et bånd som festes rundt armen og at de har beveget seg et godt stykke videre enn til bare å gjøre det en tradisjonell skritteller kan gjøre.

Fra det enkle til det mer avanserte

Den typiske aktivitetsmåleren teller de skrittene man tar, måler den distansen man tilbakelegger og beregner også gjerne hvor mange trappesteg man går. Mer edownload (80)nn så gjør ikke de aller enkleste. De litt mer avanserte beregner også ofte hvor mange kalorier man forbrenner. Enkelte kan fortelle hvor mange timer man er i aktivitet, hvor lenge man sover og til og med gi en slags analyse på søvnkvaliteten. På de riktig avanserte kan man føre logg over hva man spiser, hvor mye man drikker og hva man veier. Det sier seg imidlertid selv at det å drive noen korrekt loggføring av hva man spiser ikke er lett. Skal den type informasjon kunne benyttes til noe nyttig må det være mulig å kvantifisere ikke bare hva man har spist, men hvilke næringsstoffer, vitaminer og mineraler maten inneholder – og hvor mye av hver enkelt.

All informasjonen lagres i måler og kan overføres ofte mobil, PC eller nettbrett der den kan bearbeides og presenteres på ulike måter. Trådløs synkronisering er mulig på enkelte, hvilket jo gjør det hele mye enklere. En god del av målerne har en tilhørende app som koples sammen med måleren ved hjelp av Bluetooth. Kvaliteten på appene er varierende, men ettersom vi her snakker om en temmelig kvalitetsbevisst målgruppe så scorer de aller flest bra på design og brukervennlighet.