Når Skritt-telleren styrer hverdagen

smartphone-312816_960_720

Stadig økende fokus på fysisk aktivitet skaper voksende behov for å kunne måle aktivitetene både i kvalitet og kvantitet. Skritt-telleren er et uttrykk for dette. I alle fall for å behovet for å kunne måle kvantitet på fysisk aktivitet. Lenge så det ut til skulle bli en døgnflue, men det er nå åpenbart klart at Skritt-telleren har kommet for å bli. Ikke så mye som et stand alone produkt men som en integrert del av mer omfattende digitale løsninger. Som for eksempel i form av en app i mobiltelefoner.

Skritt-teller som app i mobilen

De aller fleste mobiltelefoner leveres jo i dag med en app som ikke bare teller skritt. Den kan også anslå hvor langt man har gått og til og med ganske nøyaktig angi hvor mange etasjer man har går.

Det er nok ikke så veldig imsmartphone-312816_960_720ponerende presisjon i en slik enkel og gratis app, men for de aller fleste er presisjonen mer enn tilstrekkelig. At den dessuten lagrer de målinger den gjør gjør den enda mer interessant ettersom man derfor kan lese utvikling over tid.

Motivasjonsfaktor

For mange virker helt sikkert en skritt-teller motiverende i den forstand at den får en til å gå litt ekstra enn man eller ville gjort. Eller ta trappene der en ellers ville tatt heisen. Rett og slett bare for gleden av å kunne se et veldig talende bevis på at en har utrettet noe rent fysisk. Dessuten blir det lett en konkurranse mot seg selv. Det gir en glede i seg selv det å kunne slå gårsdagens registrering eller for eksempel hver dag å slå det daglige snittet hittil slik at dags-snittet hele tiden blir høyere og høyere. Det overordnede målet med telleren er jo imidlertid å stimulere til øket fysisk aktivitet og dermed bedre helse og større velvære. Og der gjør den stor nytte.