Ingen lengtet etter walkman

941px-Sony-wm-fx421-walkman

Nye småting dukker opp hele tiden for det er nesten ikke grenser for hva hverdags innovasjon kan bringe frem. Noen av dem bidrar til å løse kjente utfordringer på en ny og mer effektiv måte. Innimellom dukker det imidlertid opp nye oppfinnelser som ikke løser noe kjent problem, men snarere både skaper og dekker et behov samtidig.

Å utløse et latent udekket behov

Det var nok ikke mange – ikke en gang ihuga musikkelskere – som kjente at de hadde noe presserende eller udekket behov for å kunne lytte til musikk eller radio samtidig m941px-Sony-wm-fx421-walkmaned at de gikk gatelangs, syklet eller av andre grunner ikke var i nærheten av en radio eller et musikkanlegg. Men så fort Sony introduserte sin Walkman på slutten av 1970-tallet, skulle “alle” lytte til musikk eller høre radio mens de bedrev andre aktiviteter. Det lå altså et latent behov der hos praktisk talt millioner av mennesker verden over som Sony på denne måte utløste og tjente formidable summer på.

Både banal og genial oppfinnelse

Som oppfinnelse var Walkman’en både banal og genial. Banal for den jo tross alt ikke bragte noen ny og banebrytende teknikk til verden. Alt fantes fra før. Radioen hadde minst hundre år på nakken. CD-spilleren var naturligvis yngre, men også den et innarbeidet og et kjent som veldig mange var fortrolige med. Det geniale besto i å smelte disse to tingene sammen i et lite og håndterbart produkt som man kunne ha med seg over alt – ikke minst så kunne man bruke Walkman’en uten å forstyrre andre, takket være øreklokkene. At man dessuten la stor vekt på design var helt sikkert også med på å gjøre suksessen så formidabel som den ble.

Egentlig er jo Walkman et merkenavn, på en av de etter hvert mange varianter av bærbare radio og musikkspillere. Samtidig er det nok mange som oppfatter ordet like mye som et substantiv, som beskriver nettopp fenomenet bærbar musikkspiller.