GPS – en skikkelig landevinning

gps-304842_640

NAVSTAR GPS, som vanligvis bare kalles GPS (som er en forkortelse for det engelske Global Positioning System) er et system for satellitt-navigering som har fått bred allmenn utbredelse. Trolig det eneste systemet som er tilgjengelig for bruk for almenheten. System ble utviklet for mer enn 40 år siden, det vil si på 1970-tallet og det var det amerikanske forsvarsdepartementet som stod for utviklingen. Utviklingstiden var imidlertid lang for GPS ble ikke satt i vanlig drift for i mai 1994. I dag styres systemet av et stort antall satellitter. 27 i tallet. Takket være disse kan de aller fleste med hjelp av relativt billig utstyr bestemme sin egen posisjon uansett hvor man befinner seg på jord kloden og uansett om det er natt eller dag. Det er ikke bare lengde- og breddegrader som kan bestemmes. Til og med altitud, det vil si høyden over havet kan GPS’en gi oss.

En rivende utvikling

GPS har vært gjennom en rivende utvikling og anvendelsesområdene blir bare flere og flere. Det de fleste forbinder GPSgps-304842_640 med er vel det at det hjelper oss å kunne navigere – eller rett og slett finne frem – i ukjent terreng eller farvann. Men det er ikke bare i biler og båter at GPS gjør nytte. Helt vesentlig er den også blitt i all flytrafikk. Dessuten, siden signalene som sendes ut fra satellittene også inneholder tidsinformasjon, kan GPS’en fortelle oss tiden på valgte geografiske plasser.

Oppfinnsomheten er stor når man først har tilgang til denne type teknologi. Å utruste verdifulle gjenstander med en sender som hele tiden sender ut informasjon om koordinatene til det stedet den befinner seg, er et viktig bidrag for å motarbeide tyverier og for å finne forsvunne gjenstander. En GPS-sender på en jakthund kan også være nyttig for jegeren som derfor til enhver tid vil vite hvor hunden befinner seg.